Spring Paintings

Alliums 1
Alliums 1

9" x 12" 1997

White House on Roslyn Pond
White House on Roslyn Pond

8" x 12" 2006

Big Yellow Forsythia
Big Yellow Forsythia

12" x 8" 2012

Treetops in Blue Sky
Treetops in Blue Sky

12" x 8" 2008

Youngs Farm in Spring
Youngs Farm in Spring

9" x 9" 2000

Pond in Early Spring
Pond in Early Spring

8" x 12" 2005

Small Pond in Fog
Small Pond in Fog

4" x 8" 2006

Red Wheel Barrow
Red Wheel Barrow

10" x 10" 1982

Pond With Spring Tree
Pond With Spring Tree

9" x 12" 2007

Dosoris Lane in Spring
Dosoris Lane in Spring

9" x 9" 2001

Harbor in Spring
Harbor in Spring

9" x 9" 1998

Blue Umbrella
Blue Umbrella

9" x 9" 1997